Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Psikoloji Bölümü