Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Psikoloji Bölümü

Vizyon & Misyon

Vizyon

       Gelecek 10 yıl içinde üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda;

  • Ulusal ve uluslararası alanda kabul gören,
  • izlenen bilimsel yöntemler ve etik çerçeveler ekseninde çağdaş psikolojinin ülkemizdeki ilerleyişine katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek bir psikoloji bölümü olmak.
  • Üretken akademik kadrosuyla gerçekleştirilecek araştırmalar ile psikoloji alanına, üniversitemize ve ülkemize katkıda bulunmak. Başta Çanakkale ili olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek güçlü bir bilimsel odak haline gelmek.

Misyon

  • Psikoloji Bölümünün amacı, psikolojinin farklı alt alanlarında çalışacak, meslek etiğine sadık, psikolojide temel kuram ve yöntem bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek, üretilen psikoloji bilgisini yaşamın her alanına aktararak var olan sorunların çözümüne katkı yapmaktır.